Đây là phiên bản ROM full 16 GB & 32 GB cho điện thoại Samsung Galaxy S3SGH-T999, phiên bản điện thoại dành cho thị trường Mỹ.
Phiên bản Android:

Xin lưu ý: chọn đúng file pit & CSC tương ứng với phiên bản điện...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]