Thông Tin Về Bản Rom :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
* Rom được Việt Hóa tầm 99% trên nền N900TUVSFPL1 Mới Nhất hiện tại.
* Mặc định CSC Việt Nam (XXV)
* Fix BootLogo khởi động như Quốc Tế.
* Add sẵn Root & TWRP Recovery. Tiện vọc vạch.
* Cài App từ CH Play & Apk ngoài OK.
* Kích hoạt tính năng ghi âm cuộc gọi.
* Disable Anti-Malware Feature in Smart Manager Program.
* Disable Software Update.
* Thêm tùy chọn bật tắt âm thanh khi chụp ảnh.
* Rom hoạt động...​
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]