Thông Tin Về Bản Rom :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

* Rom được Việt Hóa tầm 98% trên nền G920W8VLU5CPK4 Mới Nhất hiện tại.
* Add sẵn Root & TWRP Recovery. Tiện vọc vạch.
* Cài App từ CH Play & Apk ngoài OK.
* Kích hoạt tính năng ghi âm cuộc gọi.
* Disable Anti-Malware Feature in Smart Manager Program.
* Add Nút bật tắt 3G nhanh trên Status Bar.
* Thêm tùy chọn bật tắt âm thanh khi chụp ảnh.
* Rom hoạt động ổn định, mượt, ko hao Pin, Các chức năng đã...​
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]