SamSung Galaxy Note 5 AT&T v6.0.1
Base : N920AUCU3CPHA (Lever 3) Đụng Nóc.
Unlock Done !
iMei Zin, Sóng sánh 2G/3G Căng đét !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Downgrade về 5.1.1 Nạp Tiếng Việt OK :
Fix Thông báo bảo...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]