[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] LG G3 F400L qualcom 9008 + fastboot mode + stock ok
#lg#G3#layngay#giare#muacode#direct

#giaima#4.4.4
#9008#fastboot#qualcomm...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]