Samsung Galaxy s4 i959 tiếng việt + ch play ok
Việt Háo Trên nền Rom Stock Ổn Định ít Hao Pin
Xóa Bỏ tất Cả app China Không cần Thiết
Cài CH Play Galaxy s4 i959 Mật Định Không...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]