LG x145 là máy thị thường Việt Nam, hay bị lỗi treo logo mà không có rom stock VN để nạp (trừ bảo hành LG, nhưng rom trong bảo hành chép ra ngoài sử dụng không được vì bị mã hóa.)
Nên anh em kỹ thuật thường xử lý lỗi này bằng cách nạp rom X135 rồi việt hóa cũng ok, nhung lại không có 3G,

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
link stock flash bằng flashtool luôn ko TV nha:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]