✓ LG G5 bị khóa bởi tài khoản Google khi Hanset Factory
✓ Hiện dòng G5 Korea chưa có Rom Stock nên bootloop hay brick thì rất khó để mà fix.
✓ Mọi chức năng full sau khi fix,Unbrick với G5 Bootloop OK
✓ Fix Pls call me LG G5.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]