Máy LG Ls675 hàng xách tay
Unlock bằng box hoặc bằng file
Unlock xong cần enable GSM và set lai ANP thì mới có sóng xài ok
Vừa xong một em
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]