6300 e đã vệ sinh ,thay thẻ nhớ ,ổ thẻ ,cặp ic thẻ ,câu tắt ,câu áp rồi mà vẩn không đc ae nào làm qua r giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]