Anh nào đã làm qua bệnh này chia sẻ cách làm giúp em với ạ. Em đo trở kháng vẫn có.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]