em nhận cây c7-00 bị liệt phím ! e đã chạy phần mềm not done , tháo ra vệ sinh cũng not done ạ vì chỗ e không cớ cáp phúm của con này nên không thể test đưuọc nhờ các bác giúp e 1 tay với ! thank các bác ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]