Máy rơi nước tính trạng bật nguồn rung cái lên màn xanh xong tắt,, đo dòng cấp nguồn thấy kim lên gần 0,1A rồi giật liên tục..Ae gặp làm lại con IC ( IC N2200 ) done !

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]