các bác có ai có file 105 tiếng việt cho e xin với ạ,
e lấy ATF read ra nhưng cứ báo lỗi như hình ,
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]