Mở Mã Bảo Vệ - Flyme Account Meizu MX6 (MRT)
Meizu MX6 bị khóa từ xa bởi Flyme Account,Cài Rom không hết khóa.
Phá mã bảo vệ màn hình và xóa tài khoản Flyme vĩnh viễn,cài Rom thoải mái.
Đăng nhập Flyme Account new ok,chứ không phải kiểu ID Flyme bị ẩn....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Mở Mã Bảo Vệ - Flyme Account Meizu MX6 (MRT)
Meizu MX6 bị khóa từ xa bởi Flyme Account,Cài Rom không hết khóa.
Phá mã bảo vệ màn hình và xóa tài khoản Flyme vĩnh viễn,cài Rom thoải mái.
Đăng nhập Flyme Account new ok,chứ không phải kiểu ID Flyme bị ẩn....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]