IPhone 6S China MT6571 Mã Main M718_V3.1 1703 DL Đã Test OK 100% Không Sọc Màn Hình Hoặc Treo Cảm Ứng Nhé. File độc quyền ae nào cần liên hệ mình ĐT : 0911332662 .
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
IPhone 6S China MT6571 Mã Main M718_V3.1 1703 DL Đã Test OK 100% Không Sọc Màn Hình Hoặc Treo Cảm Ứng Nhé. File độc quyền ae nào cần liên hệ mình ĐT : 0911332662 .
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]