OPPO R9 Plusm A máy hàng nội địa Trung Quốc thêm Tiếng Việt & CHPlay thành công.

Tiếng Việt được dịch trên nền phiên bản ColorOS: V3.0

Android Version: 5.1.1

Build Number: R9PlusmA_11_A.10_160405[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

OPPO R9 Plusm A máy hàng nội địa Trung Quốc thêm Tiếng Việt & CHPlay thành công.

Tiếng Việt được dịch trên nền phiên bản ColorOS: V3.0

Android Version: 5.1.1

Build Number: R9PlusmA_11_A.10_160405[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]