Nhiều e củ chuối,nạp cỡ nào không lên,repair boot xong nạp vẫn thế,tán ver này là e tỉnh ngay.Người ta gọi nó là file "Thần Thánh".Nay em xin share "nước thánh" để AE cứu nạn lúc khó khăn nè [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Link tốc độ cao,gọi hồn không có Tiếng Việt nhé,tán nó tỉnh rồi muốn múc sao múc [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
SGH-I747UCUFNE4_v4.4.2_ATT_ALL.rar-->...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]