[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]Thấy nhu cầu tìm kiếm rom full của a.e rất lớn. Lúc trước có theo dõi topic của a kia nhưng giờ link die gần hết. Bây giờ mình muốn tổng hợp lại Rom full 4 file cho các dòng samsung để a.e tiện hơn trong việc tìm kiếm.

Nhằm hỗ trợ tốt hơn cho việc vọc phá và cứu máy, up rom cho khách hàng.

Tổng hợp Full Rom sẽ cập nhật thường xuyên ở topic này.

Ban đầu có thể ít nhưng kiến tha lâu cũng đầy tổ mà [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]].

Mong a.e ủng hộ và đóng góp.

Để động viên và khích lệ a.e...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]