đưa về chế độ truy cập dowloa mà không nhận cổng ,máy vẫn nhận cổng và tải nhạc từ điện thoại vẫn ok ,về chế độ cắm cáp không được ae ai làm rồi xin giúp tks ae


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]