Bác nào có sent e với ạ. @Trongtan89...vvv


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]