tháo máy ra mất em này [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
ko có sơ đồ nên ko bít chỉ số của em này là bao nhiêu K để thay nữa,ai bit chỉ dùm nhé.Thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]