File cũ up lên cho có data
File buil tar trên nền stock S7898ZMAMG1
Hard reset không mất tiếng việt
Không cá nhân hóa đã Add CHPLAY
Thanh A bow đã hỗ trợ
Anh em nào gặp con này cứ load file về là lụm lúa ^^
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]