chia sẽ xóa icloud ẩn khi bị quên pass chống bị xóa từ xa. từ ios7 đến 8.1.2 điều ok.
file hướng dẩn download:[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
anh em không muốn mất gold
thank + max điểm pass inbox.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]