ae ai đã làm qua xin giúp máy e nhận ko nhận tai
main sáng đẹp đã vệ sinh main,thay giắc tai nghe mà vẫn vậy
thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]