Dính cây hphone h202 cpu spd 6531 mã bảo vệ read flash xong mất nguồn luôn
CPU TYPE:SC6531 [65310001]
FLASH ID: 00C8006000160000
Flash Type: SF_GD25LQ32
Size:0x400000(4MB)
Anh em ai có file hay có máy read up lên giúp em cái, thanks cả nhà nhiều lắm

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]