Em đang xài cây 8800e thì bị gãy cỗ cáp 2 đoạn ép không đc. Em hàn từ mạch màn hình lên chân cáp khi gắn vào nó yếu quá nên đi lun tận gốc. Ai cho em xin cái sơ đờ từ mạch màn hình lên chân cáp ạ thks.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]