Máy tính vừa mất hết dữ liệu chán quá !! Lang thang trên A google mãi cũng chẳng kiếm được rom!!
bác nào có rom chuẩn tiếng việt 4.0.4 xin chia sẻ !!
Cám ơn các bác trước !!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]