em mới nhận của khách một em sky lúc có sóng lúc không, em đã hỏi khách hàng thì bảo đang dùng bình thường tự nhiên mất sóng. em tắt đi khởi động lại lúc có sóng gọi bình thường nhưng để lâu lâu lại tự nhiên báo không có dịch vụ( nhiều lần tắt đi bật lên có sóng nhiều lần thì không có báo không có dịch vụ ) em đã wipe lại máy và câu cho em nó cái dây đồng vào chỗ angten. ai có rôm gốc cho em xin với để em thử up lại xem thế nào , anh em ai làm em này rồi xin chỉ giúp em xin cám ơn nhiều .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]