em đa chế điot và khác đa sài dc 1 tháng nhưng giờ vẫn sạc ko dc ko báo gì hết các bác ơi em đa thay con kkđiot khác rồi nhưng vẫn như thế bác nào giúp em với ạ thansk trước ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]