Bản rom quốc tế fix full lỗi. Bản chuẩn không cần chỉnh đem lại giao diện galaxy s4 trên máy của bạn.
Bỏ hoàn toàn giao diện sky nhàm chán, mặc định hình nền s4.
Pin trâu nhất từ trước đến nay.
Camera sky A890
Chụp ảnh...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]