[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Lumia Software Recovery Tool là công cụ được Nokia phát triển dành cho các máy tính để bàn và công cụ sẽ cho phép bạn: thiết lập lại và khôi phục lại trạng thái ban đầu cho chiếc điện thoại của bạn. Điện thoại còn nhận PC là mần ngon.

Nào chúng ta hãy xem Nokia đã mang đến những điều mới mẻ gì trong bản cập nhật Lumia Software Recovery Tool.

  • Hỗ trợ thêm sản phẩm điện thoại mới nhất
  • Tự động phát hiện ngôn ngữ Windows mà bạn đang sử...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]