Bước 1: Tắt nguồn -> Tháo PIN xong lắp lại.
Bước 2: Bấm giữ cùng lúc 2 phím "Phím Nguồn + Phím Tăng âm lượng" đến khi nào lấy Logo Android thì thả 2 phím đó ra. Đợi vài giây máy sẽ vào chế độ Recovery
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]
Đến đây chác các bác biết làm gì rồi chứ ạ...
Chia sẻ cho anh em nào chưa biết.Cảm ơn các bác đã quan tâm.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]