sau 2 ngày nghiên cứu em nó thì mình cũng đã chiến đc em nó bệnh treo logo.con này china nhưng nó sài chíp qualcomm nên hơi chua. và đây là tổng hợp em nó đầy đủđây là chách chiến đấu

Bước 1:
Nhấn giữ nút nguồn và Volume down để vào ENTRY QPST DOWNLOAD
(Khi vào chế độ này, máy sẽ yêu cầu bạn Format thẻ nhớ trong. Nhưng khi Window Format bạn đừng nhấn Format vội mà hãy để khi up BP hoàn tất rồi mới Format thẻ để...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]