Con này bấm phím cứng không ăn thua [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Dùng cái này ok [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

1. Down các file cần thiết : [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
2.Tắt nguồn điện thoại ( hoặc tháo pin ra luôn).
3.Cài MTK65xx_Driver
4.Mở phần mềm Flash Tool,chọn scatter-loading,chọn MT6577_Android_scatter_emmc.txt
5.Bấm Download chọn Yes.Cắm điện thoại vào máy tính
6.Flash Tool sẽ báo vòng tròn màu...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]