e nhan con iphone 4 bị treo cap, restore thì bao lôi 9. có phai chet ô cung k a


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]