ae ai biết chế cáp nạp usb truyền dữ liêu từ điện thoại không giúp em với đi mua mà k có ai bán gì het ae nào a biết cho em cái sơ đồ nhá .thank nhiêu[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]