Mình thấy kênh này hay nên share anh em nghiên cứu. Nó luôn có hướng dẫn và cập nhật rất sớm nhiều đời máy mới. Anh em nên lưu danh sách phát của nó có kèo múc cho nhanh. Rất nhiều bài hay như tháo pin 5 làm sao không cấn sườn máy..v.v...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]