Máy nầy thị trường rất ít,thấy dạo nầy mấy anh lớn tặng đồ đọc ko mình cũng góp vui chúc đỉnh cho 4rom mình ngày 1 phát triển [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
file có đặc pass 20đ sẽ có file full cho đội bạn
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]