Bác nào làm qua Pan này chia sẻ giúp với ạ, em nó nhận tai nghe nhưng không phát nhạc ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]