các anh ai có file sam sung S3 mini i8190 trung quốc , chíp mt6575 , cho em xin với ah ,


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]