như tiêu mất sài tự nhiên mất đèn flash ,mình đã retore va đèn còn tốt.ae nào làm qua xin giúp đỡ.cám ưn ae nhiều.chúc ae buổi sáng đong nhiều lúa


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]