Anh em ai đang cầm i9300 cho mình xin file keystr
Nó nằm trong đường dẫn efs/imei
Anh em root máy và lấy file cho mình xin với nhé!

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]