Topic này tổng hợp tất cả Dump & Backup được read từ máy sống,Stock Rom hãng để AE dành kèo chờ ngày "rớt tim" sau khi edit APK,và cả file tiếng việt đã edit hay cách gọi hồn tiếng việt cho các dòng máy ZTE & Huawei dùng chip Broadcom.

AE nào có gặp máy nào,nếu có dump hay backup xin up lên đây luôn,để AE có đường dze về khi AE nào VH mấy em Chip Broadcom dính chưởng,support không có file và cũng không có backup file trước khi edit nhen!

Đây là bộ sưu...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]