mới nhận 1 e 305 rớt nước sấy kỹ mở nguồn chớp tắt liên tục rồi tắt nguồn luôn đã khò lại ic nguồn mà vẫn không hết ae ai gặp xin giúp

Chú ý:
Bài post sai box.đã move[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]