Tình trạng máy bị ẩn bàn phím. Như tiêu đề a/e có file room cook của FPT F8 shared cho e với. tks mọi người


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]