Nhận em qua tay thợ , Restore 60-70% lỗi 3194 máy treo cáp đĩa ! Vượt lỗi bằng cách câu L2 xuống mát ok ! Mà ko Actip được ! Kiểm tra Serri vẫn ok ! Loay hoay mãi làm lại theo cách khác thì ok luôn ! Chia sẻ chùng ae !

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]