Lâu lắm rùi mới có kèo trời ơi,làm ăn khó quá

...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]