em nhận con máy icloud . thay plash bb đã ok . imei và đỗi seria ok . em đo con L93_rf và r500_rf thì chỉ có 1,2 - 1,8 v . em thay u11_rf mà vẫn vậy . a e ai đã gặp chỉ giúp em với ạk .thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]