như tiêu đề các bác chỉ e cách lưu SHSH cho iphone 4s FW 7.0.4 đã jb với ạ .. chưa làm mảng này bao giờ nên không biết .
cảm ơn ae đã đọc bài :)>-


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]